Akupunktur

Akupunktur

Traditionell akupunktur

Akupunktur innebär att man sätter fina nålar i hud och muskel. Vid traditionell akupunktur får patienten ligga ned och vila under behandlingen som normalt tar cirka 20 minuter. Antal nålar och var de placeras varierar med orsaken till behandlingen. De vanligaste effekterna av akupunktur är avslappning och smärtstillning. Biverkningarna är få och kortvarig trötthet är den mest förekommande.

Akupunktur kan framgångsrikt användas mot smärta i rörelseapparaten, t.ex. muskelvärk och ledvärk. Det har även god effekt mot illamående, migrän och huvudvärk. Oftast behövs ett par behandlingar innan full effekt ges.

Dry needling

Förutom den traditionella akupunkturen finns andra sätt att använda nålarna där ”dry needling” är den vanligaste. Dry needling innebär att man sätter en eller flera nålar i den affekterade muskeln och rör dem in och ut flera gånger. Vid utförandet uppkommer ”local twitch response”, vilket liknar ”muskelspasmer” som ger en ökad cirkulation och muskelavslappning. Dry needling är särskilt effektivt mot triggerpunkter, d.v.s. små ”muskelknutor” eller muskelspänningar med utstrålande smärta och mot långvariga senbesvär (periostakupunktur).

Dry needling kallas även triggerpunktsakupunktur eller IMS, intramuskulär stimulering.